Interreg

Projekt „Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg (InGRiP) Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii” współfinansowany z EFRR w ramach programu INTERREG VA.

 Informacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego.

O projekcie Interreg

Celem projektu jest integracja i optymalizacja współpracy odpowiedzialnych instytucji i świadczeniodawców ratownictwa w ramach publicznego transgranicznego ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia a przy tym zapewnienie zgodnego z aktualnymi wytycznymi zaopatrzenia ofiar nagłych wypadków oraz ochrona przed zagrożeniami życia w przewidzianym czasie.

Do planowanych działań projektu należą wdrożenie transgranicznego dysponowania akcjami ratunkowymi,  zmniejszenie barier językowych,  stworzenie  i wdrożenie wspólnej dwujęzycznej platformy komunikacyjnej oraz wspólne polsko-niemieckie szkolenia personelu medycznego na nowoczesnych symulatorach  medycznych.

To program pilotażowy, dotychczas na pograniczu polsko-niemieckim nie było tego typu projektów, jest on więc podstawą i wzorem dla innych województw i landów, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Prace nad powstaniem i realizacją projektu trwają od 2014 roku. Za stworzenie i prawidłową realizację projektu ze strony WSPR odpowiada zespół w składzie Beata Chełmikowska, Grzegorz Dolata, Krzysztof Radek i Magdalena Optacy.

Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach programu INTERREG VA a realizuje go siedmiu partnerów, w tym:

 • Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie- partner wiodący,
 • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
 • Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
 • Landkreis Vorpommern-Greifswald / Eigenbetrieb Rettungsdienst,
 • Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,
 • DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Koszt całego projektu wynosi 2 341 948 EUR. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg VA w wysokości 1,99 mln euro, a czas jego trwania planowany jest na trzy lata. Budżet WSPR w Szczecinie w ramach niniejszego projektu wynosi 1.044.880,24 EUR z czego wkład własny to kwota 156.732,03 EUR.

Najpierw teoria, potem praktyka

W ramach projektu ratownicy medyczni WSPR od marca 2019 roku uczyli się języka niemieckiego, a ich koledzy po fachu z Niemiec uczyli się języka polskiego. W szkoleniach językowych bierali udział w sumie ratownicy medyczni z Niemiec i 40 z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (ze Szczecina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Gryfina, Goleniowa, Chojny, Pyrzyc i Gryfic). Zajęcia prowadziła dr Dorota Orsson, absolwentka Filologii Germańskiej US oraz Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, pracująca pod kierownictwem Profesora Bernharda Brehmera w projekcie InGRiP na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Dr Dorota Orsson, by lepiej uczyć ratowników języka, spędziła jeden dzień jako członek załogi karetki pogotowia w Niemczech. Pozwoliło jej to osobiście zweryfikować zarówno obowiązujące słownictwo jak i specyfikę tego wyjątkowego zawodu. 

Ratownicy medyczni uczyli się języka swoich sąsiadów najpierw na lekcjach (każdy weziął udział w sumie w 120 lekcjach), a później za pomocą specjalnej, stworzonej na potrzeby projektu platformy e-learningowej. Każdy otrzymał swój login i hasło, które umożliwiają dalszą naukę języka.

Zdobyte umiejętności językowe ratownicy medyczni z Polski i Niemiec  mogli przetestować w praktyce podczas wspólnych szkoleń w Ośrodku Symulacji Medycznych. Ośrodek powstał w 2020 roku w filii WSPR w Międzyzdrojach. Pomieszczenia szkoleniowe wyposażone zostały w symulator przedziału medycznego ambulansu, mobilny symulator urazowy, ratunkowy symulator pacjenta, porodowy symulator pacjenta, symulator osłuchowy, symulator niemowlęcia i pediatryczny symulator ratunkowy. Nowoczesne symulatory pacjenta to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania odzwierciedlające żywego człowieka, w tym jego fizjologię, ciało i oddziaływanie na podawane związki farmakologiczne. Mówiąc najprościej symulatory wyglądają i reagują jak żywi pacjenci – mrugają oczami, porusza się ich klatka piersiowa, wydają dźwięki, krwawią, można zmierzyć ich puls, podać im leki itd. Zakup nowoczesnych symulatorów umożliwił przeprowadzenie ćwiczeń z często występującymi schorzeniami, jak i niecodziennymi sytuacjami bez jakiegokolwiek narażenia chorych.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie w Ośrodku Symulacji Medycznych ok. 1350 treningów z symulacji medycznej, które były prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznych czynności ratunkowych stosowanymi przez zespoły ratownictwa medycznego.

W celu dokonania obiektywnej oceny podjętych czynności i zachowań osób uczestniczących w szkoleniach, pomieszczenia wyposażono w elementy rejestrujące obraz i dźwięk, dzięki którym możliwa była całościowa ocena sytuacji, analiza postępowania zespołu oraz wyciągnięcie konstruktywnych wniosków.

PROJEKT GEKOM

Od marca 2021 roku kontynuowaliśmy polsko-niemiecką współpracę i realizowaliśmy kolejny, wspólny projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM). Został on opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów w programie Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego.

Wielu naszych pacjentów to obywatele Niemiec – przyznaje Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie. – Ich liczba wzrasta szczególnie w okresie letnim, kiedy nasze województwo odwiedza wielu turystów. Zależy nam na tym, aby nasi medycy potrafili się z tymi pacjentami porozumieć podczas udzielania pomocy, ale też aby rozumieli się z medykami z Niemiec podczas ewentualnych wspólnych akcji czy podczas przekazywania sobie pacjentów. Nasz Ośrodek Symulacji Medycznych jest idealnym miejscem do transgranicznych spotkań i szkoleń, dlatego cieszymy się z ponownej współpracy z partnerami niemieckimi.  

W ramach projektu analizujemy istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp.). Ponadto eksperci opracowują kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach. Zaplanowane są też sympozja eksperckie oraz przygotowanie pomocy komunikacyjnych, aby jak najlepiej porozumieć się z pacjentem, jak również z innymi uczestnikami łańcucha ratunkowego, takimi jak personel ratowniczy czy personel szpitala.

Szkolenia dla medyków

W ramach projektu polscy i niemieccy pracownicy służb ratowniczych i szpitali uczestniczą w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej z wykorzystaniem symulatorów pacjentów. Cztery tygodniowe moduły łączą w sobie komunikację i praktykę. Każdy moduł daje możliwością uzyskania certyfikatu z zakresu tematycznego danej jednostki szkoleniowej. Wszystko po to, aby po odbyciu szkolenia uczestniczący w nim pracownicy potrafili zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Pierwsze zajęcia polskich i niemieckich medyków odbyły się Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Międzyzdrojach w kwietniu 2022 roku. Zajęcia potrwają do grudnia 2022 roku. W szkoleniach udział bierze w sumie 20 medyków z Pomorza Zachodniego i z Niemiec. Polskich uczestników zajęć reprezentują ratownicy medyczni WSPR w Szczecinie, a także lekarze i pielęgniarki z SPSK 1 w Szczecinie, SPSK 2 w Szczecinie oraz ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Uczestnicy z Niemiec to ratownicy medyczni URG Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH (Spółka Pogotowia  Ratunkowego z o.o. Uckermark), DRK Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Uecker-Randow e. V (Związek Okręgowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża Ucker-Randow), a także ratownicy medyczni, lekarze i  studenci medycyny z Universitätsmedizin Greifswald (Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie). Zajęcia poprowadzą polscy i niemieccy instruktorzy symulacji oraz   pracownicy naukowi Kliniki Anestezjologii Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie.

Nowy symulator przedziału kierowcy

W ramach projektu GeKoM został także zakupiony symulator przedziału kierowcy ambulansu, który znalazł się w Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR Szczecin w siedzibie przy ul. Twardowskiego. Uczestnicy projektu doskonalili na nim techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Symulator w środku wygląda i porusza się jak prawdziwy przedział kierowcy karetki – znajdują się w nim podstawowe elementy pojazdu takie jak kierownica, skrzynia biegów, hamulec, kierunkowskazy itp. Obraz wyświetlany w symulatorze odzwierciedla widok, jaki obserwuje kierowca prowadzący ambulans. Dzięki temu można nim symulować jazdę pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych – tak aby realnie odwzorować sytuacje z jakimi na co dzień spotykają się kierowcy naszych karetek.

Projekt nr INT197 „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 688 819,53 euro. Wkład własny WSPR Szczecin wynosi  88 235,48 euro.

Partnerzy projektu:

 • Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie- partner wiodący,
 • Universität Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 • Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH – partner stowarzyszony
 • Simulationszentrum Mittelhessen – partner stowarzyszony
Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu