Transport sanitarny

Kontakt- tel. 91 888 4320, 91 888 4322, 91 422 2228
fax. 91 422 2217

Transport medyczny

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na terenie kraju jak i za granicą usługi w zakresie transportu medycznego:

 • przewozów ambulansem z asystą ratownika medycznego lub/i lekarza,
 • specjalistycznego transportu medycznego ambulansem bariatrycznym dla pacjentów ze znaczną otyłością (do 400 kg),
 • transportu osobowego samochodami osobowymi i mikrobusami.

Transport medyczny realizujemy zespołami:

 • specjalistycznymi, gdzie w składzie zespołu jest lekarz i ratownicy medyczni,
 • podstawowymi, gdzie w składzie zespołu są ratownicy medyczni.

TRANSPORT KOMERCYJNY – dostępny odpłatnie dla każdego pomiędzy dowolnymi lokalizacjami (np. ze szpitala do domu, z domu na badania, pomiędzy placówkami medycznymi).

TRANSPORT BEZPŁATNY – na podstawie skierowania, dla pacjentów tych poradni i przychodni które mają umowę z Wojewódzką Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Centrum Usług Komercyjnych WSPR czynne jest całodobowo przez cały rok. Realizuje zlecenia placówek medycznych, w tym lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, szpitali, firm ubezpieczeniowych oraz klientów indywidualnych.

Transport międzyszpitalny

WSPR w Szczecinie jest dysponentem, zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Zespołów Transportu Medycznego. Realizujemy świadczenia w przypadku konieczności przetransportowania Pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

 1. ​niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 4. inne (np. drgawki).

Dysponujemy ambulansami wyposażonymi zgodnie z normą PN-EN 1789. Realizujemy także specjalistyczne transporty medyczne ambulansem bariatrycznym dla pacjentów ze znaczną otyłością (do 400 kg). W skład zespołu transportowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do medycznych czynności ratunkowych.

Realizacja świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników, w szczególności w przypadku konieczności: ​

 1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy. ​ 

W przypadkach uzasadnionych medycznie, obowiązek zapewnienia opieki lekarskiej podczas transportu, spoczywa na podmiocie zlecającym transport. Transporty medyczne odbywają się ze szpitala do szpitala w systemie „z łóżka do łóżka”​.

Zlecenia transportu można dokonać telefonicznie pod numerami telefonów: ​

tel. 91 888 4320, 91 888 4322, 91 422 2228

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu