Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, która spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Są to informacje o przetwarzaniu:

  • danych osobowych dla pacjentów,
  • danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
  • danych osobowych dla kontrahentów i klientów,
  • danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
  • danych osobowych dla kandydatów do pracy,
  • danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym,
  • danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
  • danych osobowych uczestników szkoleń realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  • danych osobowych w związku z korzystaniem z wtyczki „lubię to” na facebooku przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  • danych osobowych – zamówienia publiczne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodne z przepisami RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do nich,  ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

I dlatego zostały dla Państwa przygotowane odpowiednie wnioski, za pomocą, których można wnieść żądanie. WSPR Szczecin zastrzega jednak, iż realizacja powyższych praw uzależniona jest od podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. By skorzystać z praw, o których mowa, należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecinul. Mieszka I/33, 71-011 Szczecinemail : sekretariat@999.szczecin.pltel. +48 91 4333801tel. +48 91 8884204fax +48 91 4335754

Wnioski dotyczące określonego żądania podajemy w załącznikach.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu