„Zachodniopomorskie E-Zdrowie”

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie. 

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

 • Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partnerem projektu,
 • Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partnerem projektu,
 • Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partnerem projektu,
 • Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 • SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partnerem projektu,
 • Szpitalem Uzdrowiskowym „Willa Fortuna” s.p.z.o.z. w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 • Zakładem Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie – partnerem projektu,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – partnerem projektu.

Finansowanie

Całkowity koszt realizacji zadania to 57 384 070,61 zł, w tym:

 • 43 880 950,56 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;
 • 3 999 244,19 zł ze środków budżetu Państwa;
 • 1 581 340,12 zł ze środków budżetu Województwa;
 • 7 897 535,74 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.

Informacji o Projekcie udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia, Biuro ds. e-Zdrowia, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

 • e-mail: wkret@wzp.pl, tel. 91 44 16 211,
 • e-mail: kpodgorny@wzp.pl, tel. 91 44 16 242,
 • e- mail: rsobczak@wzp.pl tel. 91 44 16 217,

www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Dodatkowe informacje:

FLAGA POLSKI, GODŁO POLSKI
Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu