Zabezpieczenie imprez

CENTRUM USŁUG KOMERCYJNYCH WSPR

kontakt telefoniczny – 091 8884320, 091 8884321, 91 4222228

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie realizuje odpłatnie usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych, sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz okazjonalnych.

Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry medycznej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową niezależnie od jej rozmiaru i charakteru.  

Dysponujemy:

  • zespołami wyjazdowymi specjalistycznymi (lekarz i 2 ratowników medycznych)
  • zespołami wyjazdowymi podstawowymi ( 2 ratowników medycznych)
  • patrolami pomocy medycznej
  • punktami pomocy medycznej
  • koordynatorami medycznymi
  • sprzętem specjalistycznym oraz środkami medycznymi
  • środkami łączności bezprzewodowej

WSPR w Szczecinie realizowała zabezpieczenie medyczne największych imprez masowych na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, np.  finały regat „The Tall Ships Races”, Festiwale Sztucznych Ogni Pyromagic, Dni Morza czy też mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek T-mobile Ekstraklasy.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej realizowane jest na zlecenie organizatora imprezy w oparciu o opinię w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zabezpieczenie imprez okazjonalnych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy, realizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia organizatora. Organizator imprezy określa ilość i rodzaj zespołów realizujących zabezpieczenie medyczne.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu