„Pierwsza pomoc”

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego

DOTACJA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA PROMOCJI ZDROWIA „PIERWSZA POMOC”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie informuje, że w ramach dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzi spotkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, podczas których realizuje zadanie wyznaczone przez Dotującego, prowadząc szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu