Dofinansowanie systemu polskiego ratownictwa medycznego

Państwowy Fundusz Celowy

DOFINANSOWANIE SYSTEMU POLSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie informuje, że w ramach dofinansowania z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia zakupi fabrycznie nowe ambulanse (6 sztuk) z wyposażeniem medycznym.

Nazwa zadania: DOFINANSOWANIE SYSTEMU PRM W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA ZRM

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.11.2023 r.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu