Jak wezwać pogotowie?

999 – bezpłatny numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego.

112 – numer alarmowy wszystkich służb w całej Polsce.

 • Każde połączenie jest zapisywane w rejestratorze rozmów.
 • Przyjmowane są wszystkie zgłoszenia.
 • Dyspozytor dyżurny ma prawo sprawdzić zgłoszenie, dzwoniąc pod wyświetlany numer telefonu osoby wzywającej pomocy.

Wzywając pogotowie należy podać dyspozytorowi:

 • imię i nazwisko osoby wzywającej i chorego,
 • numer telefonu, z którego dzwonisz,
 • dokładny adres, najkrótsza droga dojazdu,
 • gdzie będziesz czekał na karetkę, jeśli to możliwe – podać charakterystyczny punkt odniesienia ( posterunek policji , kościół, Urząd Gminy, itp.).

Dyżurny dyspozytor wypytuje o te informacje, aby szybko ocenić, gdzie oraz jaki zespół ratownictwa medycznego wysłać.

Podczas oczekiwania na karetkę należy:

 • udzielić choremu pierwszej pomocy, w miarę posiadanych umiejętności,
 • przygotować karty informacyjne z leczenia (jeżeli pacjent takie posiada),
 • sporządzić spis leków, które chory przyjmuje,
 • przygotować dowód osobisty chorego oraz dokument ubezpieczenia
 • odizolować zwierzęta (zamknąć je w osobnym pomieszczeniu), które przebywają w mieszkaniu

Chory trafia do najbliższego kompetentnego szpitala. 

Tylko z niepełnoletnim pacjentem do karetki może wsiąść osoba towarzysząca. Z osobą dorosłą może wsiąść do karetki druga osoba pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę kierownik zespołu wyjazdowego. 

Odpowiedzialność zespołu ratownictwa medycznego kończy się z chwilą przekazania pacjenta pracownikom izby przyjęć szpitala.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu