Transport medyczny międzyszpitalny

WSPR w Szczecinie jest dysponentem, zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Zespołów Transportu Medycznego. Realizujemy świadczenia w przypadku konieczności przetransportowania Pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

  1. ​niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
  2. niewydolność układu krążenia;
  3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
  4. inne (np. drgawki).

Dysponujemy ambulansami wyposażonymi zgodnie z normą PN-EN 1789. Realizujemy także specjalistyczne transporty medyczne ambulansem bariatrycznym dla pacjentów ze znaczną otyłością (do 400 kg). W skład zespołu transportowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do medycznych czynności ratunkowych.

Realizacja świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników, w szczególności w przypadku konieczności: ​

  1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
  2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy. ​ 

W przypadkach uzasadnionych medycznie, obowiązek zapewnienia opieki lekarskiej podczas transportu, spoczywa na podmiocie zlecającym transport. Transporty medyczne odbywają się ze szpitala do szpitala w systemie „z łóżka do łóżka”​.

              Zlecenia transportu można dokonać telefonicznie pod numerami telefonów: ​

                                              tel. 91 888 4320, 91 888 4322, 91 422 2228

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu