epuap
Jak wezwać pogotowie?
A A A
999 Zapamiętaj
ten numer!
Dzięki niemu, w krytycznej sytuacji uratujesz ludzkie życie!

 

 

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.983.870,95 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na zakup:

- 5 nowych ambulansów oraz

- środków ochrony indywidualnej – odzieży wielokrotnego użytku

 

Umowa na realizację projektu, POIS.09.01.00-00-0376/20-00/416/2020/654, została podpisania 10 grudnia 2020r. Projekt trwa do 31.03.2021r.

Cele projektu określono jako:

  1. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - CV 29 - 2.983.870,95 zł
  2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 - CV 12 - 1 podmiot
  3. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) - 5 ambulansów
  4. Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1) - 458.870,95
  5. Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) - 2760 sztuk

 

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mieszka I 33
71-011 Szczecin
tel. 91 888 4200
Rzecznik Prasowy:
tel. +48 601 274 243
Pełne dane Napisz do nas

© 2015 - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.