O WSPR

Misją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest udzielanie mieszkańcom całego województwa zachodniopomorskiego, a także innym osobom przebywającym na terenie województwa najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego.

Ratownicy WSPR Szczecin na tle szpitala

Główne zadania to:

  • zapewnienie pacjentom profesjonalnej pomocy w razie urazu, wypadku, powikłań ciąży i porodu oraz stanach bezpośredniego zagrożenia życia
  • zapewnienie następujących parametrów: przybycie na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia 8-15 minut w aglomeracji miejskiej i 15-20 minut poza aglomeracją miejską

WSPR prowadzi także działalność gospodarczą wspomagającą działalność podstawową:

  • specjalistyczne usługi transportu medycznego
  • Szkołę Ratownictwa Medycznego, która prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia specjalistyczne zarówno dla własnych potrzeb jak i innych podmiotów
  • usługi w zakresie diagnostyki pojazdowej
Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu