Informacja dla pacjenta bezobjawowego

Na podstawie zgłoszonych przez Panią/ Pana dolegliwości obecnie nie ustalono wskazań

do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Proszę stosować ogólne zasady ograniczające szerzenie zakażenia tj.

• Ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami

• Przy niezbędnych kontaktach z innymi osobami

• zachować odległość co najmniej 1m.

• zasłaniać usta i nos w przypadku kichania i kaszlu

• Często myć i dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia objawów takich jak:

• wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,

oraz

• kaszel i/lub duszność

proszę skontaktować się z PSSE lub infolinią NFZ.

Infolinia NFZ

800 190 590

Informacja dla pacjenta bezobjawowego

po kontakcie z osobą

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Na podstawie zgłoszonych przez Panią/ Pana dolegliwości obecnie nie ustalono wskazań

do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Podał/a Pan/Pani, że ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, dlatego niezależnie od tego

czy wystąpią objawy chorobowe, proszę pilnie skontaktować się z PSSE

celem wdrożenia odpowiednich procedur nadzoru epidemiologicznego.

Do czasu ustalenia reżimu sanitarnego przez PSSE proszę stosować zasady

ograniczające szerzenie zakażenia tj.

• unikać kontaktu z innymi osobami (kwarantanna w warunkach domowych)

• w przypadku nieuniknionego kontaktu z domownikami

zachowywać odległość co najmniej 1m.

• zasłaniać usta i nos w przypadku kaszlu lub kichania

• wietrzyć pomieszczenia domowe

• często myć i /lub dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia objawów takich jak:

• wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,

• kaszel

• duszność

proszę telefonicznie zgłosić je pracownikowi PSSE lub samodzielnie zgłosić się

do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego, o ile dysponuje Pan/Pani środkiem transportu

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu