Przekazanie drugiego ambulansu na Ukrainę

Dziś w Międzyzdrojach odbyło się oficjalne przekazanie przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Szczecinie kolejnego ambulansu dla Iwano-Frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof (WCMRiK).

Cieszę się, że w ten sposób możemy pomóc naszym sąsiadom. Kiedyś taka pomoc płynęła do Polski ze strony krajów zachodnich ? mówił Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie.

To już kolejna forma wsparcia wynikająca z ubiegłorocznego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

To co dla nas robicie jest nieocenione ? mówił wyraźnie wzruszony Vołodymyr Pokchmurskii, dyrektor WCMRiK w Iwano-Frankowsku.

Od niedzieli w Międzyzdrojach w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trwa szkolenie pierwszej grupy lekarzy i felczerów z Ukrainy dotyczące zaawansowanych zabiegów ratujących życie wg standardów międzynarodowych. Goście z Ukrainy na kilku stanowiskach z fantomami uczą się postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, pacjent nieprzytomny. Ci lekarze po odbyciu kursu będą mogli dalej przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom na Ukrainie ? powiedział Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorami szkolenia są Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR). Kurs prowadzą pracownicy Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz instruktorzy SP ZOZ LPR.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu