Projekt GeKoM – przesunięcie terminów szkoleń

Z powodu trwającej pandemii Covid-19 i bardzo dużej liczby osób zakażonych koronwairusem przesunięty został termin szkoleń, które zaplanowano w ramach projektu GeKoM.

Projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) rozpoczął się w marcu tego roku. Został opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Dzięki trzem filarom: „Tworzenie sieci”, „Komunikacja i język” oraz „Transgraniczne szkolenia symulacyjne”, projekt służy trwałej poprawie opieki nad pacjentem w nagłych wypadkach na obszarze transgranicznym.

W ramach projektu polscy i niemieccy pracownicy służb ratowniczych, szpitali, lekarze pierwszego kontaktu, także inne instytucje stowarzyszone będą uczestniczyć w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej. Z powodu pandemii Covid-19 pierwotny termin szkoleń został jednak odwołany. Szkolenia odbędą się w 2022 roku. Dokłada data ich rozpoczęcia zostanie przekazana uczestnikom, jak tylko ustabilizuje się sytuacja pandemiczna.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu