Zgłoś zdarzenie niepożądane

ZGŁOŚ ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE  :

Zdarzenie niepożądane może być zgłoszone przez:

– personel medyczny  i innych pracowników WSPR Szczecin

– pacjentów i ich rodzin ( opiekunów ) 

– świadków zdarzenia

Zdarzenie niepożądane to zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania medycznych czynności ratunkowych  lub w efekcie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta.

Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych ma kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się i rozwoju, zarówno personelu medycznego WSPR Szczecin , jak i naszej całej organizacji.

Formularz jest anonimowy. Jego wypełnienie i przesłanie nie powinno być uciążliwe ani czasochłonne.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu