XXXVI Konferencja Związku Pracodawców

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ powierzył Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie organizację XXXVI Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Konferencja odbyła się w dniach 12-14 maja 2021 r. w Kołobrzegu.

Konferencja była poświęcona tematyce związanej z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego w czasach pandemii oraz najnowszym regulacjom i obowiązkom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.

W ramach konferencji odbyło się również Zwyczajne Walne zgromadzenie członków ZPRM SP ZOZ.

Podsumowanie konferencji

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu