Jak wezwać pogotowie?
999 Zapamiętaj
ten numer!
Dzięki niemu, w krytycznej sytuacji uratujesz ludzkie życie!

Dofinansowanie dla projektu partnerskiego pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie"

powiększ

2019-01-07

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.

„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, jest projektem, którego celem jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez  podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Kluczową funkcjonalnością projektu będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) spełniając jednocześnie wymagania ustawowe w tym zakresie. Projekt „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” znacząco zmodyfikuje informatycznie system ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umożliwi utworzenie jednego regionalnego centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych wygenerowanych w regionie oraz oferowanych przez podmioty lecznicze skupione w tym systemie.

Całkowite wydatki Projektu wynoszą 39 992 441,92 zł. Projekt zostanie dofinansowany ze środków EFRR do kwoty 33 993 575,56 zł (tj. 89,47 % dofinansowania projektu) oraz Budżetu Państwa do kwoty 3 999 244,19 zł (10,52 % dofinansowania projektu)

Zgodnie z Decyzją o dofinansowanie projektu jego całkowite dofinansowanie powinno wynieść 37 992 819,75 zł czyli 94,9999998150 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Dyspozytornia

Szczecin Kołobrzeg

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mazowiecka 14
70-526 Szczecin
tel. 91 888 4200
Rzecznik Prasowy:
tel. +48 601 274 243
Pełne dane Napisz do nas

© 2015 - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.