Usługi Zielonej Linii

Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie publikujemy informacje i materiały dotyczące usług Zielonej Linii.

Pracownicy Zielonej Linii służą pomocą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Więcej informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy znajdziecie Państwo na stronie ZIELONEJ LINII: zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Zachęcamy i prosimy o wykorzystywanie ulotek w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.

Dodatkowe informacje:

https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/ciipkz-poradnictwo-zawodowe/aktualnoci/pomoc-w-korzystaniu-z-usug-publicznych-sub-zatrudnienia-dla-obywateli-ukrai/

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu