Uroczyste otwarcie siedziby Filii WSPR w Kamieniu

22 sierpnia 2014 r. o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość oficjalnego zakończenia inwestycji polegającej na gruntownym remoncie siedziby i budowie garaży dla potrzeb Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 5.

W uroczystości wzięli udział: Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia Pani Barbara Bańczak-Mysiak, Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko, reprezentujący samorząd województwa Pan Artur Łącki, przedstawiciele kamieńskich władz samorządowych, projektanci i wykonawcy oraz dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Inwestycja polegała na przebudowie, remoncie i termomodernizacji istniejącego budynku oraz budowie garaży i zagospodarowaniu terenu. Środki wydatkowane na tę inwestycję pochodzą ze środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i stanowią kwotę 1 540 165,72 zł.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu