Unijne wsparcie dla WSPR w walce z pandemią

Karetka na tle dzwigozaurów

Czas pandemii koronawirusa to okres niezwykle trudny dla zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Szczecinie. Na szczęście na froncie walki z wirusem nie jesteśmy sami. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiliśmy już 5 nowych ambulansów, ale także odzież ochronną oraz maski FFP2 dla ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek.

Nowoczesne karetki to pojazdy marki Mercedes Benz. Każda wyposażona jest w defibrylator, respirator, ssak akumulatorowy, pompę infuzyjną, krzesło transportowe oraz platformę do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Trafiły pod koniec 2020 roku do naszych filii w Dąbiu, Stargardzie, Koszalinie, Sławnie i Kołobrzegu. Umożliwiają naszym zespołom ratownictwa medycznego szybkie i sprawne dotarcie do pacjentów, a następnie przetransportowanie ich do szpitali.

Zakup podstawowej odzieży ochronnej obejmował 1800 koszulek, 500 par spodni letnich, 60 par butów, 100 kompletów odzieży zimowej oraz 100 kamizelek taktycznych. Do członków zespołów ratownictwa medycznego trafi też ponad 2500 półmasek FFP2.

Wsparcia WSPR w Szczecinie udzielono w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego pt. „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”. Całkowita wysokość wsparcia to 2 983 870,95 zł.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu