Sześć nowych ambulansów dla naszej stacji

WSPR w Szczecinie ma kolejnych sześć nowych ambulansów. Nowoczesne karetki to pojazdy marki Mercedes Benz. Każda wyposażona jest w defibrylator, respirator, ssak akumulatorowy, pompę infuzyjną, krzesło transportowe oraz platformę do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Cztery z nich trafiły już do filii w Dąbiu, Stargardzie, Koszalinie i Sławnie, kolejne wkrótce pojawią się w filiach w Kołobrzegu i Rymaniu.

Nowe karetki są dla nas oczywiście ogromnym powodem do radości. Sprawne i nowoczesne ambulanse umożliwiają przecież naszym zespołom ratownictwa medycznego na szybkie dotarcie do pacjenta, a także na szybkie przetransportowanie go do szpitala. Szczególnie teraz w czasie pandemii nasze ambulanse są szczególnie mocno eksloatowane, karetki są w ruchu przez całą dobę i każdego dnia pokonują setki kilometrów, dlatego tak ważne jest aby były sprawne i gotowe do wyjazdu w każdych warunkach i okażdej porze w dzień i w nocy.

Koszt ambulansów wraz ze specjalistycznym sprzętem wyniósł ponad 3,7 mln zł.

Dofinansowanie na zakup 5 ambulansów w wysokości 2,5 mln zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymała w ramach umowy nr POIS.09.01.00-00-0376/20-00/416/2020/654 z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związkuz pandemią wirusa SARS-CoV-2”.

Koszt wyposażenia w kwocie 626.205,60 to środki otrzymane w ramach umowy nr RPZP.07.07.00-32-N016/20-00 na realizację projektu „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w walce z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki własne WSPR to kwota 640.947,69 zł.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu