Sympozjum polsko-niemieckie w Szczecinie

Współpraca służb ratunkowych na pograniczu francusko-niemieckim, przekazywanie informacji pomiędzy dyspozytorniami w Niemczech i Czechach czy możliwości wsparcia działań transgranicznych w programie Interreg VI A – to tylko niektóre z zagadnień jakie omawiano podczas środowego sympozjum „Komunikacja w transgranicznej medycynie ratunkowej” organizowanego przez WSPR w Szczecinie.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu GeKoM „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej”. Jego celem było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie współdziałania pomiędzy regionami przygranicznymi w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym i ratowania ludzkiego życia. Po oficjalnym powitaniu gości przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Romana Pałkę spotkanie otworzyli profesor Klaus Hanenkamp, dyrektor Kliniki Anestezji, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Bólu, Medycyny Uniwersyteckiej w Greifswaldzie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz oraz kierownik Służb Ratownictwa Vorpommern-Greifswald, dr Timm Laslo.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza poświęcona była dwóm panelom plenarnym dotyczącym komunikacji transgranicznej w medycynie ratunkowej w obszarze wsparcia programu Interreg VA oraz komunikacji w medycynie ratunkowej w różnych europejskich regionach przygranicznych i trwałości opieki w nagłych wypadkach. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Bartłomiej Wierzbicki , przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii Pomorza Przedniego, dr Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ZUW, Dorota Konkolewska, prezes zarządu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu, Mathias Bruhne, kierownik zintegrowanej dyspozytorni Landau oraz dr Wim Skibba, ordynator Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii Operacyjnej Kliniki Ortenau. Kierownicy projektu GeKoM ze strony Medycyny Uniwersyteckiej w Greifswaldzie, dr Dorota Orsson oraz dr Marie Lusie-Rubsam oraz kierownik projektu ze strony WSPR w Szczecinie, Grzegorz Dolata, opowiedzieli o dotychczasowych wspólnych działaniach realizowanych w ramach programu Interreg skupiając się także na perspektywie interdyscyplinarnej w kontekście komunikacji w transgranicznej medycynie ratunkowej.

Po ich prezentacji odbyła się premiera krótkiego filmu promocyjnego o Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Szczecinie, który powstał w ramach polsko-niemieckiej współpracy.

W drugiej części sympozjum odbyła się Transgraniczna i Transnarodowa Debata „Zdrowie nie zna granic”. W jej trakcie eksperci, goście oraz obecni na miejscu ratownicy medyczni wymieniali się spostrzeżeniami i rozmawiali na temat tego jakie poziomy komunikacji należy uwzględnić w ratownictwie oraz jak w praktyczny sposób możemy przygotować osoby uczestniczące w łańcuchu ratowniczym do komunikacji transgranicznej.

O projekcie GeKoM

Projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) został opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Dzięki trzem filarom: „Tworzenie sieci”, „Komunikacja i język” oraz „Transgraniczne szkolenia symulacyjne”, projekt służy trwałej poprawie opieki nad pacjentem w nagłych wypadkach na obszarze transgranicznym.

W ramach projektu analizowane są istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp.). Ponadto eksperci opracowują kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach.

Zaplanowano sympozja eksperckie oraz opracowanie pomocy komunikacyjnych w celu wsparcia komunikacji z pacjentem, jak również z innymi uczestnikami łańcucha ratunkowego, takimi jak personel ratowniczy, personel szpitala, służby ratownicze.

W ramach projektu pracownicy służb ratowniczych, szpitali, lekarze, a także inne instytucje stowarzyszone mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej. Wielodniowe moduły, które łączą w sobie komunikację i praktykę, będą zakończone certyfikatami. Wszystko po to, aby po zakończeniu szkolenia pracownicy uczestniczący w nim mogli zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej w nagłych wypadkach dla ludności w obszarze przygranicznym oraz dla osób mieszkających w tym obszarze.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 688 819,53 euro.

Projekt nr INT 197 „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) jest współfinansowany z EFRR w ramach programu INTERREG V A.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu