Sympozjum podsumowujące projekt GeKoM

Od marca 2021 roku wspólnie z partnerami z Niemiec realizowaliśmy wspólny projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM). Został on opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów w programie Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego.

W ramach projektu analizowano istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp.). Ponadto eksperci opracowali kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach.

Szkolenia dla medyków

W ramach projektu polscy i niemieccy pracownicy służb ratowniczych i szpitali uczestniczyli w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej z wykorzystaniem symulatorów pacjentów. Cztery tygodniowe moduły łączyły w sobie komunikację i praktykę. Każdy moduł dawał możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu tematycznego danej jednostki szkoleniowej. Wszystko po to, aby po odbyciu szkolenia uczestniczący w nim pracownicy potrafili zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Pierwsze zajęcia polskich i niemieckich medyków odbyły się Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Międzyzdrojach w kwietniu tego roku. W szkoleniach udział wzięło w sumie 20 medyków z Pomorza Zachodniego i z Niemiec. Zajęcia poprowadzili polscy i niemieccy instruktorzy symulacji oraz pracownicy naukowi Kliniki Anestezjologii Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie.

Nowy symulator przedziału kierowcy

W ramach projektu GeKoM zakupiono także symulator przedziału kierowcy ambulansu, który funkcjonować będzie Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR Szczecin. Symulator będzie w środku wyglądał i poruszał się jak prawdziwy przedział kierowcy karetki – znajdą się w nim podstawowe elementy pojazdu takie jak kierownica, skrzynia biegów, hamulec, kierunkowskazy itp. Obraz wyświetlany w symulatorze będzie odzwierciedlał widok, jaki obserwuje kierowca prowadzący ambulans. Dzięki temu będzie można nim symulować jazdę pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych – tak aby realnie odwzorować sytuacje z jakimi na co dzień spotykają się kierowcy naszych karetek.

Finałowe sympozjum

We wtorek 15 listopada w Alfried Krupp Kolleg w Greifswaldzie odbyło się finałowe sympozjum GeKoM – Status Quo i przyszłość polsko-niemieckiej transgranicznej medycyny ratunkowej, które otworzył prof. Dr Klaus Hahnenkamp, dyrektor Kliniki Anestezji, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Bólu, Medycyny Uniwersyteckiej w Greifswaldzie. Przybyłych gości powitali prof. Dr Ralf Schneider, prorektor ds. naukowych, digitalizacji i transferu Uniwersytetu w Greifswaldzie, Jochen Schulte, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy kraju związkowego Maklemburgia-Pomorze Przednie oraz Anna Bańkowska, członkini zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas sympozjum prof. Dr Klaus Hahnenkamp przygotował prelekcję na temat aktualnego problemu w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dr phil. Dorota Orsson oraz dr med. Marie-Luise Rübsam z Kliniki Anestezji, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Bólu, Medycyny Uniwersyteckiej w Greifswaldzie opowiedziały o transgranicznej opiece nad pacjentami i determinantach zorientowanej na praktykę i pozbawionej barier komunikacji oraz medycyny ratunkowej. Informacje na temat zintegrowanych polsko-niemieckich treningach symulacyjnych przedstawili dr med. Camilla Metelmann z Kliniki Anestezji, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Bólu, Medycyny Uniwersyteckiej w Greifswaldzie oraz Grzegorz Dolata z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ekonomiczną perspektywę transgranicznego ratownictwa omówił prof. Dr rer. Pol. Steffen Fleßa z Katedry Ekonomiki Ogólnej i Zarządzania Zdrowiem, Uniwersytetu w Greifswaldzie. Na koniec odbyła się bardzo ciekawa dyskusja podiumowa dotycząca przyszłości polsko-niemieckiej transgranicznej medycyny ratunkowej.

Projekt nr INT 197 „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) jest współfinansowany z EFRR w ramach programu INTERREG V A.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 688 819,53 euro. Wkład własny WSPR Szczecin wynosi 88 235,48 euro.

Partnerzy projektu:

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu