Przedłużenie projektu GeKoM

Za zgodą Wspólnego Sekretariatu, ze względu na pandemię COVID-19, przedłużono termin realizacji projektu „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) do końca 2022 roku.

Projekt został opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Dzięki trzem filarom: „Tworzenie sieci”, „Komunikacja i język” oraz „Transgraniczne szkolenia symulacyjne”, projekt służy trwałej poprawie opieki nad pacjentem w nagłych wypadkach na obszarze transgranicznym.

W ramach projektu przeanalizowane zostaną istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp.). Ponadto eksperci opracują kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach.

Zaplanowano sympozja eksperckie oraz opracowanie pomocy komunikacyjnych w celu wsparcia komunikacji z pacjentem, jak również z innymi uczestnikami łańcucha ratunkowego, takimi jak personel ratowniczy, personel szpitala, służby ratownicze.

W ramach projektu pracownicy służb ratowniczych, szpitali, lekarze pierwszego kontaktu i praktyki lekarskie, a także inne instytucje stowarzyszone będą mieli możliwość uczestniczenia w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej. Wielodniowe moduły, które łączą w sobie komunikację i praktykę, będą zakończone certyfikatami. Wszystko po to, aby po zakończeniu szkolenia pracownicy uczestniczący w nim mogli zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie jakości opieki medycznej w nagłych wypadkach dla ludności w obszarze przygranicznym oraz dla osób mieszkających w tym obszarze. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie 3 filarów: „tworzenie sieci i analiza strukturalna” (T1), „komunikacja” (T2) oraz „szkolenie w zakresie współpracy” (T3).

Likwidacja barier komunikacyjnych pomiędzy uczestnikami projektu za pomocą działań językowych i symulacyjnych, ale także promowanie współpracy transgranicznej pomiędzy służbami ratowniczymi, szpitalami i władzami administracyjnymi nie tylko doprowadzi do poprawy opieki w nagłych wypadkach i zapewnienia możliwości przeżycia dla pośrednich grup docelowych, a mianowicie ludności i osób tymczasowo przebywających w strefie przygranicznej, ale również doprowadzi do długoterminowego zmniejszenia nieporozumień międzykulturowych, takich jak uprzedzenia i obawy przed kontaktem w odniesieniu do metod pracy i relacji osobistych.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 688 819,53 euro.

Projekt nr INT 197 „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) jest współfinansowany z EFRR w ramach programu INTERREG V A.

Partnerzy projektu:

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu