Intregg

Projekt „Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg (InGRiP) Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii” współfinansowany z EFRR w ramach programu INTERREG VA.

 Informacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego.

O projekcie Intregg

Celem projektu jest integracja i optymalizacja współpracy odpowiedzialnych instytucji i świadczeniodawców ratownictwa w ramach publicznego transgranicznego ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia a przy tym zapewnienie zgodnego z aktualnymi wytycznymi zaopatrzenia ofiar nagłych wypadków oraz ochrona przed zagrożeniami życia w przewidzianym czasie.

Do planowanych działań projektu należą wdrożenie transgranicznego dysponowania akcjami ratunkowymi,  zmniejszenie barier językowych,  stworzenie  i wdrożenie wspólnej dwujęzycznej platformy komunikacyjnej oraz wspólne polsko-niemieckie szkolenia personelu medycznego na nowoczesnych symulatorach  medycznych.

To program pilotażowy, dotychczas na pograniczu polsko-niemieckim nie było tego typu projektów, jest on więc podstawą i wzorem dla innych województw i landów, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Prace nad powstaniem i realizacją projektu trwają od 2014 roku. Za stworzenie i prawidłową realizację projektu ze strony WSPR odpowiada zespół w składzie Beata Chełmikowska, Grzegorz Dolata, Krzysztof Radek i Magdalena Optacy.

Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach programu INTERREG VA a realizuje go siedmiu partnerów, w tym:

  • Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie- partner wiodący,
  • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
  • Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
  • Landkreis Vorpommern-Greifswald / Eigenbetrieb Rettungsdienst,
  • Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,
  • DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Koszt całego projektu wynosi 2 341 948 EUR. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg VA w wysokości 1,99 mln euro, a czas jego trwania planowany jest na trzy lata. Budżet WSPR w Szczecinie w ramach niniejszego projektu wynosi 1.044.880,24 EUR z czego wkład własny to kwota 156.732,03 EUR.

Najpierw teoria, potem praktyka

W ramach projektu ratownicy medyczni WSPR od marca 2019 roku uczyli się języka niemieckiego, a ich koledzy po fachu z Niemiec uczyli się języka polskiego. W szkoleniach językowych bierali udział w sumie ratownicy medyczni z Niemiec i 40 z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (ze Szczecina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Gryfina, Goleniowa, Chojny, Pyrzyc i Gryfic). Zajęcia prowadziła dr Dorota Orsson, absolwentka Filologii Germańskiej US oraz Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, pracująca pod kierownictwem Profesora Bernharda Brehmera w projekcie InGRiP na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Dr Dorota Orsson, by lepiej uczyć ratowników języka, spędziła jeden dzień jako członek załogi karetki pogotowia w Niemczech. Pozwoliło jej to osobiście zweryfikować zarówno obowiązujące słownictwo jak i specyfikę tego wyjątkowego zawodu. 

Ratownicy medyczni uczyli się języka swoich sąsiadów najpierw na lekcjach (każdy weziął udział w sumie w 120 lekcjach), a później za pomocą specjalnej, stworzonej na potrzeby projektu platformy e-learningowej. Każdy otrzymał swój login i hasło, które umożliwiają dalszą naukę języka.

Zdobyte umiejętności językowe ratownicy medyczni z Polski i Niemiec  mogli przetestować w praktyce podczas wspólnych szkoleń w Ośrodku Symulacji Medycznych. Ośrodek powstał w 2020 roku w filii WSPR w Międzyzdrojach. Pomieszczenia szkoleniowe wyposażone zostały w symulator przedziału medycznego ambulansu, mobilny symulator urazowy, ratunkowy symulator pacjenta, porodowy symulator pacjenta, symulator osłuchowy, symulator niemowlęcia i pediatryczny symulator ratunkowy. Nowoczesne symulatory pacjenta to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania odzwierciedlające żywego człowieka, w tym jego fizjologię, ciało i oddziaływanie na podawane związki farmakologiczne. Mówiąc najprościej symulatory wyglądają i reagują jak żywi pacjenci – mrugają oczami, porusza się ich klatka piersiowa, wydają dźwięki, krwawią, można zmierzyć ich puls, podać im leki itd. Zakup nowoczesnych symulatorów umożliwił przeprowadzenie ćwiczeń z często występującymi schorzeniami, jak i niecodziennymi sytuacjami bez jakiegokolwiek narażenia chorych.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie w Ośrodku Symulacji Medycznych ok. 1350 treningów z symulacji medycznej, które były prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznych czynności ratunkowych stosowanymi przez zespoły ratownictwa medycznego.

W celu dokonania obiektywnej oceny podjętych czynności i zachowań osób uczestniczących w szkoleniach, pomieszczenia wyposażono w elementy rejestrujące obraz i dźwięk, dzięki którym możliwa była całościowa ocena sytuacji, analiza postępowania zespołu oraz wyciągnięcie konstruktywnych wniosków.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu