Polscy i niemieccy medycy znów szkolą się razem

 Ruszyły wspólne szkolenia polskich i niemieckich medyków w Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Międzyzdrojach w ramach projektu GeKoM. Wszystko po to, aby jak najlepiej pomagać pacjentom na terenach przygranicznych.

W 2020 roku w Międzyzdrojach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie uruchomiła Ośrodek Symulacji Medycznych. To w nim do października 2020 roku odbywały się szkolenia polskich i niemieckich ratowników medycznych. Medycy uczyli się języka swojego sąsiada, a także ćwiczyli wspólnie na symulatorach wysokiej wierności imitujących prawdziwych pacjentów. Wszystko odbyło się w ramach projektu „Zintegrowane Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Pomeranii / Brandenburgii (InGRiP)” dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V A. 

Od marca 2021 roku kontynuujemy polsko-niemiecką współpracę i realizujemy kolejny, wspólny projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM). Został on opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów w programie Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego.

– Wielu naszych pacjentów to obywatele Niemiec – przyznaje Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie. – Ich liczba wzrasta szczególnie w okresie letnim, kiedy nasze województwo odwiedza wielu turystów. Zależy nam na tym, aby nasi medycy potrafili się z tymi pacjentami porozumieć podczas udzielania pomocy, ale też aby rozumieli się z medykami z Niemiec podczas ewentualnych wspólnych akcji czy podczas przekazywania sobie pacjentów. Nasz Ośrodek Symulacji Medycznych jest idealnym miejscem do transgranicznych spotkań i szkoleń, dlatego cieszymy się z ponownej współpracy z partnerami niemieckimi.  

W ramach projektu analizujemy istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp.). Ponadto eksperci opracowują kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach. Zaplanowane są też sympozja eksperckie oraz przygotowanie pomocy komunikacyjnych, aby jak najlepiej porozumieć się z pacjentem, jak również z innymi uczestnikami łańcucha ratunkowego, takimi jak personel ratowniczy czy personel szpitala.

Szkolenia dla medyków

W ramach projektu polscy i niemieccy pracownicy służb ratowniczych i szpitali uczestniczą w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej z wykorzystaniem symulatorów pacjentów. Cztery tygodniowe moduły łączą w sobie komunikację i praktykę. Każdy moduł daje możliwością uzyskania certyfikatu z zakresu tematycznego danej jednostki szkoleniowej. Wszystko po to, aby po odbyciu szkolenia uczestniczący w nim pracownicy potrafili zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Pierwsze zajęcia polskich i niemieckich medyków odbyły się Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Międzyzdrojach w kwietniu tego roku. Zajęcia potrwają do grudnia 2022 roku. W szkoleniach udział bierze w sumie 20 medyków z Pomorza Zachodniego i z Niemiec. Polskich uczestników zajęć reprezentują ratownicy medyczni WSPR w Szczecinie, a także lekarze i pielęgniarki z SPSK 1 w Szczecinie, SPSK 2 w Szczecinie oraz ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Uczestnicy z Niemiec to ratownicy medyczni URG Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH (Spółka Pogotowia  Ratunkowego z o.o. Uckermark), DRK Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Uecker-Randow e. V (Związek Okręgowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża Ucker-Randow), a także ratownicy medyczni, lekarze i studenci medycyny z Universitätsmedizin Greifswald (Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie). Zajęcia poprowadzą polscy i niemieccy instruktorzy symulacji oraz   pracownicy naukowi Kliniki Anestezjologii Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie.

Nowy symulator przedziału kierowcy

W ramach projektu GeKoM zostanie także zakupiony symulator przedziału kierowcy ambulansu, który znajdzie się w Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR Szczecin w nowej, budowanej siedzibie przy ul. Twardowskiego. Uczestnicy projektu będą na nim doskonalić techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Symulator będzie w środku wyglądał i poruszał się jak prawdziwy przedział kierowcy karetki – znajdą się w nim podstawowe elementy pojazdu takie jak kierownica, skrzynia biegów, hamulec, kierunkowskazy itp. Obraz wyświetlany w symulatorze będzie odzwierciedlał widok, jaki obserwuje kierowca prowadzący ambulans. Dzięki temu będzie można nim symulować jazdę pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych – tak aby realnie odwzorować sytuacje z jakimi na co dzień spotykają się kierowcy naszych karetek.

Przetarg na dostawę symulatora przedziału kierowcy ambulansu wygrała firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. z Warszawy, która zdeklarowała wykonanie zadania do końca września 2022 roku za 1 599 000 zł.

Projekt nr INT197 „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 688 819,53 euro. Wkład własny WSPR Szczecin wynosi 88 235,48 euro.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu