Podsumowanie projektu InGRiP

We wtorek 14 września 2021 roku w Greifswaldzie odbyło się podsumowanie projektu „Zintegrowane Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Pomeranii / Brandenburgii (InGRiP)” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A. W ramach projektu w filii WSPR w Międzyzdrojach utworzono Ośrodek Symulacji Medycznych, w którym przeszkolono 57 medyków z Polski i Niemiec.

Celem projektu InGRiP była integracja i optymalizacja współpracy odpowiedzialnych instytucji i świadczeniodawców ratownictwa w ramach publicznego transgranicznego ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia a przy tym zapewnienie zgodnego z aktualnymi wytycznymi zaopatrzenia ofiar nagłych wypadków oraz ochrona przed zagrożeniami życia w przewidzianym czasie.

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie transgranicznego systemu dysponowania akcjami ratunkowymi, zmniejszenie barier językowych, stworzenie i wdrożenie wspólnej dwujęzycznej platformy komunikacyjnej oraz wspólne polsko-niemieckie szkolenia personelu medycznego na nowoczesnych symulatorach medycznych.

To program pilotażowy, dotychczas na pograniczu polsko-niemieckim nie było tego typu projektów, jest on więc podstawą i wzorem dla innych województw i landów, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Prace nad powstaniem i realizacją projektu trwały od 2014 roku.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A, a realizuje go siedmiu partnerów, w tym:

  1. Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie- partner wiodący,
  2. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
  3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
  4. Landkreis Vorpommern-Greifswald / Eigenbetrieb Rettungsdienst,
  5. Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,
  6. DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG,
  7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Koszt całego projektu wynosi 2 341 948 EUR. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Interreg V A w wysokości 1,99 mln euro, a czas jego trwania planowany jest na trzy lata. Budżet WSPR w Szczecinie w ramach niniejszego projektu wyniósł 1.044.880,24 EUR z czego wkład własny to kwota 156.732,03 EUR.

Pakiet Roboczy T4

Podczas spotkania podsumowującego w Greifswaldzie przedstawiciele partnerów projektu zaprezentowali swoje działania zrealizowane w ramach projektu.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie była odpowiedzialna za realizację Pakietu Roboczego T4, który obejmował trening symulacyjny i jego zastosowanie. Prezentację na ten temat omówił Grzegorz Dolata, kierownik projektu z ramienia WSPR w Szczecinie. Pakiet Roboczy T4 Zakładał zbudowanie fundamentów o znaczeniu praktycznym dla realizacji transgranicznego ratownictwa medycznego. Polscy i niemieccy pracownicy ratownictwa medycznego brali udział w symulowanym treningu, w którym zdobywali umiejętności zaopatrywania polskich i niemieckich pacjentów w aspekcie transgranicznym zgodnie z aktualnymi standardami.  Dla zapewnienia infrastruktury treningowej w filii WSPR w Międzyzdrojach utworzono Ośrodek Symulacji Medycznych, który wyposażony został w najnowsze symulatory medyczne pacjentów i symulator przedziału medycznego ambulansu. Celem wspólnych treningów było podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez pewne posługiwanie się fachowym słownictwem w języku obcym jak i efektywna koordynacja przeprowadzanych działań ratunkowych. Koncept szkolenia był tworzony, realizowany i ewaluowany w spójności z całkowitym konceptem (język/E-Learning/symulacja). W szkoleniach udział wzięło 57 ratowników medyczny oraz lekarzy, a także 22 instruktorów symulacji medycznych z Polski i Niemiec.

Przed rozpoczęciem szkoleń w Ośrodku Symulacji Medycznych medycy z Pomorza Zachodniego uczyli się języka niemieckiego, a ich koledzy po fachu z Niemiec uczyli się języka polskiego. Z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w zajęciach udział wzięli ratownicy medyczni i lekarze ze Szczecina, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Gryfina, Goleniowa, Chojny, Pyrzyc i Gryfic. Zajęcia z polskimi medykami prowadziła dr Dorota Orsson, absolwentka Filologii Germańskiej US oraz Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, pracująca w projekcie InGRiP na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Zajęcia z medykami z Niemiec prowadził dr Grzegorz Lisek z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu