Nowe siedziby pogotowia w Szczecinie w realizacji

W Szczecinie funkcjonować będą dwie nowe siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  – pierwsza przy ul. Duńskiej, druga przy ul. Twardowskiego. Obie inwestycje są realizowane zgodnie z planami. 

Siedziba przy ul. Duńskiej

Przy ul. Duńskiej powstaje budynek, w którym znajdą się pomieszczenia dla ratowników medycznych i zaplecze garażowo-techniczne dla ambulansów. Inwestycję realizuje CALBUD sp. z o.o. Prace budowlane rozpoczęto w marcu tego roku. Gotowy jest już stan surowy otwarty, trwa krycie dachu i wykonywanie instalacji elektrycznych. Zgodnie z umową całość ma być gotowa do czerwca 2021 roku, wykonawca zapewnia jednak, że siedziba będzie oddana do użytku wcześniej.

Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 17 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 8 mln zł także pochodzi z urzędu marszałkowskiego. Pozostała kwota to wkład własny WSPR w Szczecinie.

Siedziba przy ul. Twardowskiego

Na powierzchni około 1,7 ha mają tu powstać dwa budynki: B1 i B2. W budynku B1 znajdzie się część administracyjno-szkoleniowa, natomiast w budynku B2 będą znajdowały się pomieszczenia dla zespołów ratownictwa medycznego i zaplecze garażowo-techniczne dla karetek. Do tej pory przy ul. Twardowskiego wykonano część wyburzeń, wycinkę drzew i krzewów, powstały także sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na wybór inżyniera kontraktu oraz na końcowy etap rozbiórek. Zgodnie z założeniami ta siedziba ma być gotowa do końca 2022 roku.

Koszt całej inwestycji wyniesie 52 mln zł. O budowę tej siedziby zabiegamy od lat. Do tej pory nie było to jednak możliwe z powodu braku środków finansowych – wcześniej nie udało się pozyskać dofinansowania z budżetu państwa. Dofinansowanie w wysokości 26 mln zł z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego udało się pozyskać dopiero w roku bieżącym. Pozostała potrzebna kwota – zgodnie z wnioskiem przekazanym do wojewody zachodniopomorskiego, a następnie do Ministra Finansów – będzie pochodzić z budżetu urzędu marszałkowskiego (11 mln zł) i środków własnych WSPR (15 mln zł). Ponieważ jako stacja pogotowia nie dysponujemy taką kwotą – podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu kredytu, który zostanie częściowo spłacony w momencie sprzedaży nieruchomości przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Docelowo kredyt ten będzie więc mniejszy. Jednocześnie warto zauważyć,  że zaciągnięcie kredytu jest konieczne do realizacji inwestycji –  dofinansowanie jakie otrzymaliśmy działa bowiem  na zasadzie refundacji (czyli najpierw musimy zainwestować własne fundusze, a dopiero później będą nam one w ramach dofinansowania zwracane).

– W ostatnim czasie budowa naszych nowych siedzib w Szczecinie stała się bardzo gorącym tematem. Niestety nie wszystkie prezentowane informacje są prawdziwe, a dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że o  naszych inwestycjach często wypowiadają się osoby, które nie posiadają pełnej wiedzy na temat ich realizacji i planów finansowania – mówi Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie. – Zapewniam, że obie inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramami. Wszelkie spory, zbędne dyskusje i konflikty dotyczące obu siedzib i sposobów ich finansowania naprawę nie służą ich realizacji. Dodatkowo wprowadzają w błąd opinię publiczną. Prosimy zatem o nie przekazywanie błędnych i nieprawdziwych informacji i o umożliwienie nam działania zgodnie z ustalonym planem.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu