5 mln zł dla WSPR na walkę z COVID-19

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego do WSPR w Szczecinie trafi aż 5 milionów złotych w ramach walki z COVID-19. Z kwoty tej zostanie sfinansowany zakup nowych ambulansów, urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, respiratorów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaków akumulatorowych i platform do mechanicznego ucisku klatki piersiowej.

W dniu 19.10.2020r. odbyła się telekonferencja z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzeja Przewody, przedstawicieli zachodniopomorskich szpitali i podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Marszałek Geblewicz poinformował, iż w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego podmioty lecznicze i szpitale z woj. zachodniopomorskiego oraz WSPR w Szczecinie łącznie otrzymają wsparcie w wysokości 31.430.180,00 zł.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że WSPR otrzyma wsparcie w wysokości 5.000.000,00 zł na zakup 4 nowych ambulansów z pełnym wyposażeniem, zakup urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, zakup dodatkowych 3 respiratorów, 3 defibrylatorów, 3 pomp infuzyjnych, 3 ssaków akumulatorowych i 3 platform do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Jest to ogromne wsparcie, które wspiera działalność WSPR w Szczecinie w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Dnia 26.10.2020r. została podpisana umowa nr RPZP.07.07.00-32-N016/20-00 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach projektu „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w walce z COVID-19”  otrzymamy dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym ze środków europejskich 4.250.000,00 zł a ze środków dotacji celowej 750.000,00 zł.

Powrót do listy wpisów
Wróć do szybkiego dostępu